COVID 19 – podpora pro zdravotníky

Jsem klinická psychoterapeutka cvičena v EMDR terapii aktuálně v supervizorském výcviku.
EMDR je extrémně účinnou terapií, což dokládá i research based medicine, pokud se terapie dělá správně. V těchto dnech, kdy nás všechny ohrožuje Coronavirus, je účinná terapie EMDR velmi výhodnou volbou. Někteří terapeuti dobře zvládají účinné zpracování frustrace na velké vzdálenosti prostřednictvím Skype dle doporučení WHO s fyzickým distancováním a usnadňují tak prevenci. Je také velmi známo, že při znalosti zpracovávání EMDR terapií lze zpracovávat frustraci při chůzi či běhu venku. Je zjištěno izraelskými neurovědci, že běh umožňuje velmi účinně zaměřit fyzickou část zpracování. Práce je tak často hlubší a rychlejší než práce standardní. Konzultace skrze Skype v kombinaci s běháním může být obzvláště užitečná v době, kdy mnoho terapeutů (včetně mě) má zájem o to, aby byli co nejméně kontaktu ve stísněném prostoru s ostatními, aniž by to negativně ovlivnilo výsledek léčby.

Rozhodla jsem se v tuto chvíli pomoci jedné z nejohroženějších skupin lidí a to zdravotníkům nabídkou SKYPE konzultací zdarma pro prohloubení účinného zpracovávání stresu a frustrace plynoucí z ohrožení Coronavirem.

Moje časové možnosti jsou velmi omezené, protože většina mých klientů v terapii volí v této době terapeutický kontakt osobně s dodržením fyzické distance a hygienických opatření či přes Skype.

highlight

Jste-li zdravotnický pracovník a máte zájem účinně ochránit své zdraví a zdraví svých blízkých a pacientů, můžete mne kontaktovat na emailu michaelabondy@klinickapsycholozka.cz, domluvíme se na Vaší terapeutické podpoře a zpracovávání skrze EMDR na dálku.

Inspirace slovenskými a izraelskými EMDR kolegy, za kterou velmi děkuji:

Evolučně jsme vybaveni ke zvládání stresu. Naše CNS se formovala při epidemiích a přírodních katastrofách a v životě mezi predátory. Stresová reakce je normální reakcí na nenormální situaci. Útok (hněv), útěk (strach), zamrznutí (hrůza anebo znecitlivění) a kolaps ve smyslu ochabnutí (bezmoc) jsou přirozené reakce na takovou situaci. Pokud však situace bez možnosti úniku přetrvává dlouho, zamrznutí a kolaps převládnou nad prvními dvěma strategiemi (útok, únik). Není to vědomá volba, děje se to automaticky a umožňuje to obecně individuální přežití. Snaha s těmito situacemi něco dělat, případně jít proti této přirozené tendenci vyžaduje mnoho energie, ale také psychologické zručnosti, které nejsou velmi běžné. Většina stabilizačních technik a technik ke zvládání stresu se zaměřují na regulaci reakcí bezmoci a zamrznutí.Toto je jen část faktorů o stresové reakci. Druhá část a v těchto dnech podstatná část, spočívá v tom, že existují efektivní, evolučně podložené a také tedy automatické strategie, které jsou velmi konstruktivní a nesměřují jen k individuálnímu, ale i k společnému přežití.

Společné přežití je celá oblast sociálních strategií, jako jsou péče, spolupráce, vzájemná pomoc a spojování se, neboli altruismus a soucit. Jejich zapojení taky umožní zvládnutí i dlouhodobě přetrvávajícího stresu lépe, než individuální strategie. Navíc je jasné a evidentní, že se ve společnosti nastartovaly a fungují.

Pokud tyto poznatky vezmeme do úvahy, můžeme se zaměrit na to, jak podporovat zvládnutí stresu u zdravotníků a lidí všeobecně.

Je jasné, že naučit lidi všeobecně, nebo zdravotníky stabilizační techniky a techniky zvládání stresu má svůj význam, nicméně každá stabilizační technika je postavená na pozitivním mezilidském vztahu resp. bezpečné vztahové vazbě a funguje především, pokud je bezpečím podpořená.

Je velmi důležité cílené vytváření podmínek pro spolupráci a vzájemnou podporu. Bez vztahového či sociálního zázemí jsou techniky prázdné a neefektivní nástroje a mohou dokonce vytvořit nešťastně paradoxní situaci, když na lidi, kteří nebudou mít dobré vnější sociální a materiální podmínky na fungování tedy např. zdravotníky, budou kladeny ještě větší nároky tím, aby si poradili svépomocnou stres redukující technikou.

Systém péče, když se aktivuje, dokáže zmírnit projevy stresové reakce a zlepšit schopnost fungování CNS, Pokud se aktivuje, dokáže zmírnit projevy stresové reakce a zlepšit schopnost CNS zpracovávat informace emočně i kognitivně. Bez ohledu na to, zda se nebezpečí opravdu snížilo. Jinými slovy, pokud chceme, aby se v přetrvávajícím ohrožení lidí mohli zdravotníci cítit bezpečněji a uvolněněji, můžeme pracovat na tom, aby cítili, že je o ně postaráno (i o lidi všeobecně). Tento pocit a pocit bezpečí se zvyšuje, když má člověk zážitek, že jej vnímají, že jej berou vážně, je přijímán s tím co prožívá a potřebuje a je pochopený a oceněný, když je potvrzená jeho hodnota.

„Jsme si vědomi svých schopností, které používáme, možností, které respektujeme, cítíme se podporováni, zvládáme i nenadálé situace, poučujeme se z nich.“ Kognice – myšlenka – k posilování zvládání epidemie.

Mg. Michaela Bondy – klinická psycholožka, psychoterapeutka, soudní znalkyně