Doporučení pro odborníky

Syndróm zavrhnutého rodiča a rozhodovanie o maloletých

http://www.kojeni.cz/novinky/soudni-spory-a-kojeni/

V Praze 19.11.2013

Věc: Kojení a právo dítěte
Sdělení odborného názoru

Kojení je právem matky a zejména právem dítěte (Charta práv dítěte, 1991, čl.24). V ideálním světě by každé dítě bylo kojeno tak dlouho, jak chce. Světová zdravotnická organizace (2002) i Globální strategie výživy kojenců a malých dětí doporučuje kojit 2 roky i déle (2003). Tato doporučení přijala i ČR a podložila je právně vypracovaným Metodickým pokynem pro kojení. Podpora kojení je v souladu s akčním plánem EU, který klade důraz na ochranu a podporu kojení s cílem zlepšit někdy nelehkou úlohu kojících žen. Jedním z bodů je i ochrana práv kojící matek a jejich dětí.

Ukončení kojení záleží na matce a dítěti. Každé dítě je jinak zralé a platí zásada, že při ukončování kojení by se měl brát ohled právě na dítě. Odstavování by tedy mělo být přirozené, což znamená, že dítě samo přestane kojení vyžadovat. Ve společnostech (skandinávské země), kde je dlouhodobé kojení podle potřeb dítěte normou, se děti obvykle přestanou chtít kojit mezi 3. a 4. rokem. Americká pediatrická akademie praktických lékařů dokonce stanovila, že dítě by mělo být kojeno minimálně 2 roky s horní hranicí 7 roků, s čímž se ztotožňují i etologové. V zájmu nezletilého dítěte je tedy pokračování v kojení. Náhle ukončení kojení je pro dítě traumatizujícím zážitkem stejně jako pro matku, (problémy s prsy, náhlý pokles hormonů).

V dokonalém světě by všechny matky byly v kojení podporovány vládou, zdravotníky, partnery, společností a obecným kulturním povědomím o významu kojení pro matku, dítě, rodinu, společnost. Toto kulturní povědomí se však v ČR zcela vytratilo. Je smutné, že matka v 21. století, kdy WHO i naše vláda spolu s Ministerstvem zdravotnictví v aktualizaci Zdraví 21, má podporu kojení jako jeden z hlavních cílů k ozdravení populace, musí obhajovat kojení svého dítěte. Kojení podporuje jedinečný vztah mezi matkou a dítětem a přináší četné výhody zdravotní matce i dítěti. Proto i ČR by měla i v praxi dodržovat všechna ustanovení a právo dítěte i matky na kojení chránit.

MUDr.Anna Mydlilová

Národní laktační centrum
Laktační liga
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4