Dodací, platební a storno podmínky
1. Základní ustanovení
1.1 Péče hrazená z konta zdravotního pojištění (klinicko-diagnostická vyšetření, psychoterapie, krizová intervence) se řídí podmínkami uvedenými zde.
1.2 Tento dokument zpřesňuje Všeobecné obchodní podmínky pro komerčně poskytované služby jako jsou online služby, profesní vzdělávání, školení a podobně.
2. Dodací podmínky
2.1 Na dodání služby poskytované online vzniká Objednateli nárok po dokončení objednávky plnou úhradou za službu.
3. Platební podmínky
3.1 Platba probíhá prostřednictvím platební brány Comgate a Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Objednateli rezervaci služby, nebude-li platba připsána včas dle podmínek uvedených u dané služby. Tento proces probíhá automaticky.
3.2 Nastane-li situace, kdy Poskytovatel nemůže v dohodnutém a zaplaceném termínu online službu dodat, např. z důvodu nemoci a podobně, nabídne Objednateli náhradní termin. Objednatel má současně právo od smlouvy odstoupit a obdržet zpět svou platbu.
4. Storno podmínky
4.1 Objednatel může svou rezervaci zrušit před začátkem objednaného termínu online služby a má nárok na vrácení ceny ve výši závislé na době před začátkem tohoto termínu a to takto. Do 48 hodin - 100% ceny, 48 - 24 hodin - 75 % ceny, později - 0 % ceny.
4.2 Nedostaví-li se Objednatel na online službu do 10 minut od jejího začátku, je služba považována za zcela poskytnutou a Objednatel nemá nárok na náhradní termín.