Reklamační podmínky
Z povahy poskytované služby online konzultace, byla-li tato služba poskytnuta, není možné dodanou službu reklamovat a žádat vrácení platby.