Ordinace klinické psychologie a psychoterapie – specializace reprodukční terapie a terapie reprodukčních traumat.

info

Nadále ordinujeme s přijatými hygienickými opatřeními, kterými chráníme klienty a sebe. Aktuálně velmi krátké objednací doby na vyšetření dětí i dospělých!


Zmírněte svůj strach rozumem, paniku trpělivostí a nejistotu vzděláním. Nyní máme příležitost naučit se něco o hygieně a omezit šíření mnoha přenosných nemocí v naší společnosti. Pusťme se do této výzvy společně v tom nejlepším soucitu s druhým, trpělivostí a především s neochvějnou snahou hledat pravdu, fakta a znalosti v protikladu k dohadům, spekulacím a katastrofickým scénářům. Fakta, ne strach. Umývejte si ruce. Mějte otevřená srdce. Naše děti vám za to poděkují.”

Abdu Sharkawy, konzultant vnitřního lékařství a infekčních nemocí a je odborným asistentem na Torontské univerzitě

V ordinaci klinické psychologie a psychoterapie poskytujeme služby z oblasti klinické psychologie, psychodiagnostiky, psychoterapie a krizovou intervenci.

Zabýváme se diagnostikou a léčbou ponejvíce reaktivních stavů úzkosti a deprese, psychosomatických problémů dospělých lidí, vývojových a existenciálních problémů adolescentů.

Provádíme klinickopsychologická vyšetření při diferenciálních stavech, před somatickýcmi operacemi, při žádosti o invalidizaci.

Do ordinace klinické psychologie a psychoterapie se mohou objednat klienti od 10 let, nezletilé děti objednávají rodiče či zákonní zástupci, kteří se péče účastní. U dětských i dospělých klientů se můžete objednat komplexní klinicko-psychologické vyšetření a poté psychoterapii.

Mgr. Michaela Bondy – klinická psycholožka, psychoterapeutka: individuální terapie reprodukčních problémů, jakými jsou problémy s početím, těhotenstvím, rozením, kojením, posilování attachmentu – pevné láskyplné vazby mezi dětmi a rodiči. psychoterapeutická léčba reprodukčních traumat, traumat po ztrátách prenatálních dětí, po ztrátách narozených dětí, psychoterapeutická léčba ztráty kontroly nad porodním procesem, kojením, rodičovstvím, soudně znalecká činnost u dospělých osob v trestním právu.

PhDr. Dagmar Fjedorová – klinická psycholožka: specialistka na individuální diagnostiku kognitivních funkcí dětí od 10 let a dospělých osob, individuální konzultace psychologických obtíží

Mgr. Jana Vyvlečková – psycholožka ve zdravotnictví, specialistka na individuální diagnostiku kognitivních funkcí dětí od šesti let a dospělých osob, individuální konzultace psychologických obtíží

Mgr. Martina Kalusová – rodičovská dovolená

Andrea Panenková – asistentka