Ordinace klinické psychologie a psychoterapie – specializace reprodukční terapie a terapie reprodukčních traumat.

V ordinaci klinické psychologie a psychoterapie poskytujeme služby z oblasti klinické psychologie, psychodiagnostiky, psychoterapie a krizovou intervenci.

Zabýváme se diagnostikou a léčbou ponejvíce reaktivních stavů úzkosti a deprese, psychosomatických problémů dospělých lidí, vývojových a existenciálních problémů adolescentů.

Provádíme klinickopsychologická vyšetření při diferenciálních stavech, před somatickýcmi operacemi, při žádosti o invalidizaci.

Do ordinace klinické psychologie a psychoterapie se mohou objednat klienti od 10 let, nezletilé děti objednávají rodiče či zákonní zástupci, kteří se péče účastní. U dětských i dospělých klientů se můžete objednat komplexní klinicko-psychologické vyšetření a poté psychoterapii.

Michaela Mrowetz – klinická psycholožka, psychoterapeutka: individuální terapie reprodukčních problémů, jakými jsou problémy s početím, těhotenstvím, rozením, kojením, posilování attachmentu – pevné láskyplné vazby mezi dětmi a rodiči. psychoterapeutická léčba reprodukčních traumat, traumat po ztrátách prenatálních dětí, po ztrátách narozených dětí, psychoterapeutická léčba ztráty kontroly nad porodním procesem, kojením, rodičovstvím, soudně znalecká činnost u dospělých osob v trestním právu.

Dagmar Fjedorová – klinická psycholožka: specialistka na individuální diagnostiku kognitivních funkcí dětí od 10 let a dospělých osob, individuální konzultace psychologických obtíží

Martina Kalusová – psycholožka ve zdravotnictví, specialistka na individuální diagnostiku kognitivních funkcí dětí od pěti let a dospělých osob, individuální konzultace psychologických obtíží