Ordinace klinické psychologie a psychoterapie – specializace reprodukční terapie a terapie reprodukčních traumat.

info_outline

Jsme nekuřácké pracoviště

Jsme nekuřácké pracoviště – zdravotnické zařízení – a jsme nekuřáci. Žádáme kuřáky, aby před vyšetřením a terapií nekouřili. I pasivní kouření dle výzkumů škodí zdraví!!!

info_outline

Přijmeme psycholožku – psychologa

Přijmeme psycholožku – psychologa se specializačním kurzem pro zdravotnictví (anebo v přípravě), psycholožku – psychologa v atestační přípravě, klinickou psycholožku – klinického psychologa.
Pracoviště je akreditováno k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru klinická psychologie u Ministerstva zdravotnictví České republiky.

V ordinaci klinické psychologie a psychoterapie poskytujeme služby z oblasti klinické psychologie, psychodiagnostiky, psychoterapie a krizovou intervenci.

Zabýváme se diagnostikou a léčbou ponejvíce reaktivních stavů úzkosti a deprese, psychosomatických problémů dospělých lidí, vývojových a existenciálních problémů adolescentů.

Provádíme klinickopsychologická vyšetření při diferenciálních stavech, před somatickýcmi operacemi, při žádosti o invalidizaci.

Do ordinace klinické psychologie a psychoterapie se mohou objednat klienti od 10 let, nezletilé děti objednávají rodiče či zákonní zástupci, kteří se péče účastní. U dětských i dospělých klientů se můžete objednat komplexní klinicko-psychologické vyšetření a poté psychoterapii.

Mgr. Michaela Bondy – klinická psycholožka, psychoterapeutka: individuální terapie reprodukčních problémů, jakými jsou problémy s početím, těhotenstvím, rozením, kojením, posilování attachmentu – pevné láskyplné vazby mezi dětmi a rodiči. psychoterapeutická léčba reprodukčních traumat, traumat po ztrátách prenatálních dětí, po ztrátách narozených dětí, psychoterapeutická léčba ztráty kontroly nad porodním procesem, kojením, rodičovstvím, soudně znalecká činnost u dospělých osob v trestním právu.

Mgr. Jana Vyvlečková – psycholožka ve zdravotnictví; vzdělává se v rámci náležitostí předatestační přípravy pro klinickou psychologii pod supervizí klinické psycholožky Mgr. Michaely Bondy; frekventantka psychoterapeutického výcviku Transformační systemické terapie podle V. Satirové (výcvik je certifikován Českou psychoterapeutickou společností ČLK JEP); provádí individuální diagnostiku kognitivních funkcí dětí od šesti let a dospělých osob, individuální konzultace psychologických obtíží a terapeutickou péči dle vzdělávání v psychoterapeutickém výcviku.

Mgr. Martina Kalusová – rodičovská dovolená

Andrea Panenková – asistentka