Ordinace klinické psychologie a psychoterapie

Naše služby poskytujeme v:

Ostravě - diagnostiku, psychoterapii a krizovou intervenci.
Brušperku - psychoterapii, krizovou intervenci a online konzultace.

Většina péče v naší ordinaci je hrazená z konta zdravotního pojištění, máme smlouvy s těmito pojišťovnami - 111 VZP, 201 VoZP, 205 ČPZP, 207 OZP, 211 ZPMV, 213 RBP.

K vyšetření / terapeutickému sezení se dostavte v čas určený psycholožkou nebo asistentkou, NE s velkým předstihem, a zvoňte nejdříve 5 minut před domluveným termínem.

Jsme nekuřácké pracoviště – zdravotnické zařízení – a jsme nekuřáci. Žádáme kuřáky, aby před vyšetřením a terapií nekouřili. I pasivní kouření dle výzkumů škodí zdraví a kontakt s kuřáky je pro nás zatěžující.

S Vaším souhlasem může být u Vašeho vyšetření (nikoliv psychoterapie) přítomen i druhý psycholog - stážista. Děkujeme za pochopení, psychologové se potřebují učit, aby mohli poté o klienty pečovat.

Budova ordinace Ostrava

Specializujeme se na podporu zdraví

Poskytujeme služby

z oblasti klinické psychologie, psychodiagnostiky, psychoterapie a krizovou intervenci. Služby jsou hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami. Dále i online služby hrazené klienty.

ve kterých

se zabýváme diagnostikou a léčbou ponejvíce reaktivních stavů úzkosti a deprese, psychosomatických problémů dospělých lidí, vývojových a existenciálních problémů adolescentů a dětí od 6 let.

Také provádíme

klinickopsychologická vyšetření při diferenciálních stavech, před somatickýcmi operacemi, při žádosti o invalidizaci.

Do ordinace se mohou objednat

klienti od 6 let, nezletilé děti objednávají rodiče či zákonní zástupci, kteří se péče účastní. U dětských i dospělých klientů se můžete objednat na komplexní klinicko-psychologické vyšetření a poté psychoterapii.

Vzdělávání psychologů a práce u nás.

Vzdělávání

Pracoviště je akreditováno k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru klinická psychologie u Ministerstva zdravotnictví České republiky

Práce

Přijmeme klinickou psycholožku / klinického psychologa.

Budova ordinace Brušperk

Často kladené otázky

Jak dlouhé máte čekací doby?

Buďte vytrvalí, volejte opakovaně, napište email a jednejte podle instrukcí. Naši klienti jsou disciplinovaní a omlouvají se, někdy vznikne termín ze dne na den, někdy to trvá několik měsíců.