Odborné konference

5. ročník konference pracovníků v rané péči v ČR – 14.9.2017, Olomouc
Příspěvek „Bezpečná vztahová vazba mezi matkou a dětmi (i prenatálními) jako zdroj k přijetí možného postižení dítěte (v programu na stránkách rané péče na druhé straně)

4. ročník Prenatálne dieta – Freyberhove dni – 26.5.2017, Bratislava
Příspěvek „Bezpečná vztahová vazba matek a dětí i prenatálních jako pozitivní zdroj při léčbě reprodukčních traumat v psychoterapii“

Freyberghovy dny, 20.-21.5.2016, České Budějovice
3. ročník konference na téma prenatální a perinatální psychologie a etiky
Příspěvek „Zrozené dítě a zrozená matka – jejich samopřisátí jako zdroj stabilizace“

Konference Trauma a bonding 13.-14.11.2015, Budapest
http://traumaandbonding.weebly.com/szakmai-program.html

Dny pro rodiny, přednáška „Základy budování pevné a láskyplné vazby mezi dětmi a rodinou (i náhradní)“, 20.5.2015, Olomouc
http://kpss.olomouc.eu/uploaded/download/A4-program-02-Dny-pro-rodiny.pdf

Týden rané péče 2014, 26.11.2014, Ostrava
Příspěvek „Posilování zdravých, pevných a láskyplných vazeb v rodině“

Freyberghovy dny, 23.5.2014 – 24.5.2014, České Budějovice
1. ročník konference na téma prenatální a perinatální psychologie a etiky

Sympozium rodinné terapie
Duben 2014, Olomouc – příspěvek „Posttraumatická stresová porucha (PSTD) po porodu – diagnostika a terapie“

2. ostravská konference soudních znalců, Ostrava, 26.1.-28.1.2014
Sborník z 2.ostravské konference soudních znalců
Spoluorganizátorka, příspěvek „Zpráva z mezinárodního odborného supervizního kolokvia ke kauze Hedvigy Malinové aneb komu slouží znalec? Zamyšlení nad institucionalizačním syndromem společnosti.“
Str. 50 ve sborníku.

2. jihlavská konference fematomaternální medicíny: „Psychosociální otázky porodnictví“
13.6.2013, Jihlava – příspěvek „Je poporodní psychické trauma chiméra, nebo realita?“

Konferencia Prenatálne dieťa 7
11.6.2013, Galanta – příspěvek Contact between mother and child promotes health
Český překlad

Slovensko-česká konferencia s medzinárodnou účasťou „Psychotraumatológia-Attachment-Psychoterapia“, Trenčín 2012 – příspěvek „Posttraumatická stresová porucha (PSTD) po porodu – diagnostika a terapie“
Publikováno v časopise Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, 20, 2013, č.1, str.59-64

1. ostravská konference soudních znalců, Ostrava, 29.1.-31.1.2012
Sborník z 1.ostravské konference soudních znalců
Spoluorganizátorka, příspěvek „Problematika z oblasti trestního práva – mezioborová spolupráce – znalecké posudky, jak vidíte silná a slabá místa spolupráce“
Str. 30 ve sborníku.

Veřejná konference AKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ
23.10.2010, Brno – příspěvek „Bonding aneb proč mít od prvních okamžiků dítě po porodu u sebe. Starodávná i novodobá tradice, že dítě po porodu patří k matce a jde tedy o jednu nedělitelnou jednotku.“

Konference ke Světovému týdnu kojení – akce Řetěz 2009
16.9.2009, Olomouc – příspěvek „Bonding – matky a děti chtějí být připoutány“